Contents

Home

Features

Hirosuke Ishiguro/Westside Scholarship

Resources and Links

Photo Archives

 

Japanese Hymns

"Jesus Loves Me"

(Phonetic)
Shoe wah lei oh i e sue
Shoe wah tsue yo cay lei bah
Wah lei yo wa coo toe moe
Oh sow lei wah ah la gee
Wah ga shoe e yeh sue
Wah ga shoe e yeh sue
Wah ga shoe e yeh sue
Shoe wah lei oh i e sue.

"Jesus Loves Me"

(Written in Japanese romaji alphabet)
Shu ware o ai su
Shu wa tsuyokereba
Ware yowaku to mo
Osore wa araji
Wa ga shu iesu
Wa ga shu iesu
Wa ga shu iesu
Ware o ai su